Materialeoversigt / GunnarMarboe.dk 
 
BØGER
 
 • ”Danmarks Frihedskamp” bd. 1-2skrevet af danske journalister, redigeret af Ebbe Munck og Børge Outze, , Forlaget Børge Binderup, København 1948
 • ¨De fandt en vej¨, Anders Bjørnvad, Odense Universuty Press, 1970
 • ”De tændte lys – beretning om modstandsbevægelsen i Frederikssværk”, Jørgen Tved, Forlaget Arbejderen, 2009
 • "Hilsen til Finn og Johanne, En beretning om våbennedkastninger i Nordsjælland i foråret 1945,¨ Elith Truelsen, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
 • ”Hjemmehæren – det illegale arbejde på Sjælland og Lolland Falster 1940-45” Anders Bjørnvad, Odense Universitetsforlag 1988
 • ”2. Verdenskrig oplevet fra en nordsjællandsk stationsby”, Henning Andersen, Birkerød Lokalhistoriske Forening, 1994
 • ”Holbæk i hundred år”, s. 210-214, Michael Hertz, Holbæk Kommune, 1986
 • ”Hverdag, modstand og befrielse”, Frederiksborg Amt 1940-45 s. 101, Frederiksborg Amtsråd 1985
 • ”Skudt ned over Danmark 1940-45 – allierede flyvere satte livet på spil for vores frihed,” Helge William Gram, Frihedsmuseets Venners Forlag 1998.
 • ”Besættelsen 1940-45 - politik, modstand, befrielse”, redaktion Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen, Politikens Forlag 1979. / Godt opslagsværk
 • ”Danmark besat – krig og hverdag 1940-45”, Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen, Informations Forlag 2009.
 • "Bogen om Hans Hartvig Møller og hans forunderlige Gymnasium på Frederikkevej 1909-1943", redigeret af Mogens von Haven, Game Drenges Forlag 1999
 • "Tavlekludetræet, Gammel Hellerup Gymnasium 100 år", redigeret af Anders arsen, Palle Roslyng-Jensen og Asger Sørensen, Københavns Amt 1994
 • "Skoleliv på Gammel Hellerup Gymnasium under Hans Hartvig Møller", redaktion Alfred Møller, Jespersen og Pios Forlag 1943.
 • Om Hartvig Møller i Salmonsen: http://www.rosekamp.dk/Salmonsen_1949_web/H_image_OK.pdf
 
 
ARTIKLER
 • ”Holdt 40 tyske soldater op og sprængte pejlestationen i luften”, Gunnar Marboe fortæller, Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland (magasin) 10 aarsdagen, 10 maj 1959
 • ”10 aar siden sabotørerne skød nytaar ind i Vipperød”, byline Ketil, Holbæk Amtstidende 31.12. 1954
 • ”Kamp mod tyskerne startede hjemmeværnet” af Helge Langkilde, Frederiksborg Amts Avis, 9. april 1989
 • ”Da russerne indtog Jægerspris”, Mette Birkvald Sørensen, Fjordbyerne 29.-30. juli 2008
 • ”Allierede nedstyrtninger i Sjællandsområdet 1939-45”, Flyvehistorisk Tidsskrift 2-88, Dansk Flyvehistorisk Forening
 • ”11 D – 4, beretning om modtagelse ved Orø,” indleveret til Frihedsmuseet af ukendt person, skrevet i august 1975 af Birger Hansen, Slagelse
 
 
ANDET
 • Turistkort N.Ø. Nordsjælland 1:100.000, Geodætisk Institut
 • Mundtlige og skriftlige beretninger fra døtrene Gudrun Løffler Reich og Birgit Egede Olsen
 • Beretning om Flystyrt i Roskilde Fjord 1945 af Birger Hansen, august 1975, Frederikssund, indleveret på Frihedsmuseet (11 D – 4 Beretning om modtagelse ved Orø 010445).
 
WEBSIDER
 
Udarbejdet af Kirsten Løffler Reich - loefflerreich@gmail.com - COPYRIGHT
Lav din egen hjemmeside med mono.net