Dillonholdetposererveranda2
Fra venstre: Gunnar Løffler Marboe, Elith ’Tom’ Truelsen, civilleder af ’Frederiksborg Amt Vest’’ og specialist i våbenmodtagelser,, Hans Normann Petersen 'Dalle', Charles T. Dillon, engelsk pilot under jorden på Strandgården, næstkommanderende, Axel Dines Jensen, militærleder af ’Frederiksborg Amt’, kaptajn og chef for kulsvierbataillonen.
Foto: Poul Egede Olsen

Strandgården, april 1945
Udarbejdet af Kirsten Løffler Reich - loefflerreich@gmail.com - COPYRIGHT
Lav din egen hjemmeside med mono.net