Strandgårdsgruppen
Strandgårdsgruppen blev ledet af Gunnar Marboe. To af mændene fra denne gruppe - ’65’ og ’66’ - havde indtil tre måneder før været aktive frihedskæmpere i Holbæk. De måtte flygte fra Gestapo og forlade Holbæk under temmelig dramatiske omstændigheder. Efter tre døgn på flugt nåede 65 og 66 frem til Strandgården ved Isefjorden nær Jægerspris. Gunnar Marboe tog imod de to mænd og lod dem flytte ind i en jagthytten. De blev nu en del af Strandgårdsgruppen og dens aktiviteter.
 
 
 
 
 
 
 
20 mand bag aktion
Sabotageaktionen blev udført af 20 mand under ledelse af politibejent Vagn Ledhus-Larsen fra Holbæk. Der deltog ni mand fra Strandgårdsgruppen - 65, 66, Frede, Henrik, Jens og Svend Olsen, Knud Olsen og Skipper (Gunnar Marboe), som ledede gruppens arbejde i forbindelse med selve sprængningen.
 
 
 
 
 
 
 
Krigsbytte fra Vipperød
Inden pejlestationen røg i luften fik modstandsfolkene sikret sig rigtig meget materiel - håndgranater, maskingeværer, pistoler, uniformer - samt cognac og champagne fra tyskernes nytårsfest.

Strandgårdsgruppen fik sin part af krigsbyttet med hjem - og den var pæn. Det blev fordelt flere steder - blandt andet i jagthytten, der tilhørte Orebjerg Gods og i skjulesteder på Svanholm Gods.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter aktionen
"Efter aktionen drog Holbækkerne i spredte formationer tilbage, vi suste i en Opel Kaptajn og en motorcykel over Elverdam tilbage til Hornsherred. Ad sideveje. Den tyske udrykning fra Holbæk sendte eftersøgningsekspeditioner mod Roskilde, Ringsted og Sorø. Nytårsmorgen bød vi paa Svanholm – vi tog aldrig direkte hjem fra vore aktioner – det nye år velkommen ved et godt måltid mad og et glas vin. Og så sov vi i øvrigt det nye år ind. Med god samvittighed."
 
Gunnar Marboe
 

VIPPERØD PEJLESTATION

"På Sjælland har danske Styrker blandt andet ødelagt den fjendtlige Pejlestation ved Vipperød. Aktionen fandt Sted Nytårsaften. Vagtmandskabet, der festede i Vagtlokalet, blev overrumplet og afvæbnet, hvorefter alle tre Pejletaarne blev sprængt og afbrændt.”

24. januar 1945, Kommunike fra Danmarks Frihedsråd
Foto: '66' Poul Egede Olsen
Sabotage mod pejlestationen i Vipperød 1944-45
I 1944 bad englænderne den danske modstandsbevægelse om at få fjernet en tysk pejlestation ved Vipperød nær Holbæk, Störsender Geige 51, der gennem længere tid havde generet Royal Air Forces under de allieredes indflyvninger til Danmark.
 
Modstandsbevægelsen i Holbæk og Hornsherred fik til opgave at sabotere pejlestationen i Vipperød.
Politibetjent Vagn Ledhus-Larsson og Gunnar Marboe ledede hver deres del af aktionen, hvor der i alt deltog omkring 20 mænd i aktionen - heraf var de ni fra Strandgårdsgruppen i Hornsherred.
 
Frihedskæmperne brugte et par uger på forberedelse, overvågning og overvejelser om hvordan og hvornår, sabotagen skulle finde sted. De besluttede at fastsætte sabotageaktionen til nytårsaften ved midnat, når Hitlers nytårstale blev bragt i radioen.
 

Tidligt på aftenen den 31. december tog nogle af de mere uøvede frihedskæmpere ud til egnen ved Ugerløse, hvor de fik lejlighed til at øve sig med maskinpistolerne inden det hele brød løs. Kort før midnat mødtes Holbækkerne med folkene fra Hornsherred ved Vipperød Planteskole, og hele gruppen var så samlet.

 

Tyskerne havde slækket på beredskabet

 
Først blev der udstationeret vagtposter på landevejen. Dernæst gik en del af gruppen stille og roligt op til pejlestationen, hvor hver mand indtog sin plads på området.
 
I anledning af nytåret havde tyskerne slækket på deres beredskab på stationen, og de var derfor alt andet end vagtsomme. Alle soldaterne - på nær to udendørsvagter - var samlet i messerummet, hvor de sammen fejrede det nye års komme med god mad, cognac og champagne - mens de lyttede til deres førers nytårstale.
 
Ifølge modstandsfolkenes observationer, skulle der have været en tysk vagtpost på pladsen udenfor bygningen, men han var i stedet gået indenfor i varmen, hvor han opholdt sig i stedet i selve pejlerummet. Den anden af de to udendørsvagter befandt sig i udkigstårnet, hvor han sad og halvsov.
 
Det var således en smal sag for de syv mand fra Strandgårdsgruppen, at kravle ovre gærdet og komme uset ind på Pejlestationens område.
 
På slaget tolv
 
Aktionen startede præcist på slaget tolv.
Syv mand fra Strandgårdsgruppen havde til opgave at trænge ind på pejlestationen, afvæbne tyskerne og placere sprængladningerne. De øvrige frihedskæmpere stod klar – nogle til at rykke ind, andre til at tage sig af tyskerne, når de efter planen blev gennet ud af bygningen.
 
Tumult i tårnet
 
Poul Egede Olsen, alias ’66’’ fra Strandgårdsgruppen, havde til opgave at overmande den tyske soldat i vagttårnet. Hans makker Harry Larsen ’65’ dækkede ham. ’66’ kom uset op i vagttårnet, hvor den tyske soldat sad og halvsov. Der bliver håndgemæng i tårnet. Tyskeren tager en håndgranat fra sit bælte og afsikrer den. ’65’ er på vej op, han ser granaten og hører den hvisle. Resolut får han håndgranaten sparket væk, den eksploderer i luften og tyskeren bliver bragt til foreløbig tavshed.
 
En tysk officer kommer frem i døren, og spejder ud i mørket. Da han fik øje på frihedskæmperne, slog han døren i. Frihedskæmperne trængte ind i bygningen fra flere sider. En frihedskæmper optog forfølgelsen af officeren, skød efter ham, men ramte kun hans frakkeskøde. Da officeren blev trængt op i en krog, rakte hænderne op i overgivelse, slap han med livet og blev gennet udenfor.
 
 
Tyskerne blev overrumplet i nytårsfesten
 
Ni frihedskæmperne trængte ind i messen med skarpladte pistoler og maskinpistoler og overrumplede de tyske soldater i deres nytårsfest. Radioen var skruet op for fuld styrke, og Hitlers stemme buldrede ud i rummet. Bordene var dækket til fest med champagne, snaps, vin og masser af mad. Tyskerne fik beordret hænderne over hovedet, og blev gennet ud. Kort efter stod alle de tyske soldater udenfor på en skråning under frihedskæmpernes bevogtning.
 
15 kg trotyl og et par dunke benzin
 
Indenfor var der travl aktivitet. Der blev anbragt 5 kg trotyl under hver af senderens tre transformatorer. ’66’ gennemfotograferede stationen. Lokalerne blev tømte for ammunition, papirer, uniformer, tæpper, våben – og lidt uden for planen – også for champagne, vin og cognac.
 
Mandskabsbygningen blev antændt ved hjælp af benzin. Og kort efter løsnede bygningens tag sig mod himlen som på en ildsøjle, væggene raslede ned, tårnene krympede sig sammen og væltede.
 
Aktionen var gået planmæssigt. Alle kunne hurtigt forsvinde fra stedet.
 
Senere viste det sig, at kuppet havde været endnu bedre end hovedledelsen havde regnet med. Der blev blandt andet fundet en oversigt over samtlige tyske pejlestationer i Danmark, og adskillige andre fortrolige oplysninger, der på rette sted kom til at gøre god nytte.
 
KILDER 
  • ”Danmarks Frihedskamp”bd. 1-2 skrevet af danske journalister, redigeret af Ebbe Munck og Børge Outze, , Forlaget Børge Binderup, København 1948, s. 396 bd. 1: ’Pejlestationen i Vipperød springes i luften”.
  • ”Horns Herred under besættelsen, ”Hjemstavnsforeningen ’Horns Herred’, nr. 89, årg. 33, juni 1955: Gunnar Marboe fortæller om sine erindringer fra besættelsen herunder episoden i Vipperød.
  • Kommuniké, Danmarks Frihedsråd, 24. januar 1945, http://www.kasler-journal.dk/Fakta05.htm, se 24.-1.-45. Kommuniké om Forstyrrelsessabotage mod krigsvigtige Maal – omtaler aktionen.
  • ”10 år siden sabotørerne skød nytår ind i Vipperød,” 31. December 1954,Holbæk Amtstidende.
Andre kilder, der omtaler aktionen:
  • ”Dog dages det immer på ny”, historisk egnsspil fra besættelsestiden, Vipperød Teater- og Musikforening, skrevet og instrueret af Michel Clasen, 1992:  http://mclasen.dk/dogdagesdet.html
  • ”Holbæk i hundred år”, Mikkel Hertz, Holbæk Kommune 1986, s. 210-214
 


På billedet til venstre ses sprængladningerne, kort før den blev udløst under Hitlers nytårstale ved midnat 1944-45. Sprængningen blev først foretaget efter at lokalerne var tømt for mennesker, dokumenter, våben, ammunition, uniformer og drikkevarer fra de tyske soldaters nytårsfest.

66, Poul Egede Olsen, under træning i en af de tyske uniformer, som var en del af 'krigsbyttet' fra aktionen i Vipperød.


Gunnar Løffler Marboe - ved befrielsene i 1945, netop stået ud af en god gammel Opel Kaptajn.
 
DOWNLOADS
Danmarks Frihedskamp om sabotagen i Vipperød

Sabotageaktionen nytårsnat 1944-445 er beskrevet i bogen 'Danmarks Frihedskamp' skrevet af danske Journalister og redigeret af Ebbe Munck og Børge Outze 1948.

Download kapitlet i en læsevenlig udgave (pdf) - klik på den gule pil herover.
Hornsherred under besættelsen

Skipper, Gunnar Marboe fortæller om episoden i Vipperød og andre erindringer fra besættelsen i en særudgave af hjemstavnsforeningens blad i 1955. 

Download kapitlet i en læsevenlig udgave (pdf) - klik på den gule pil herover.
Avisartikel 1954
På 10 års dagen for aktionen bringer Holbæk Amtstidende et interview med politibejent Vagn Ledhus-Larsson, Holbæk, der ledede aktionenen nytårsnat.

Download artiklen i en læsevenlig udgave (pdf) - klik på den gule pil herover.
Udarbejdet af Kirsten Løffler Reich - loefflerreich@gmail.com - COPYRIGHT
Lav din egen hjemmeside med mono.net